Multimediarom

MMrom

Med videokonferanseutstyr kan du ha direkte lyd- og bilde-overføring rundt om i verda. Inntil åtte stader kan vere kopla saman, sjå kvarandre og prate saman samstundes. På denne måten kan ein ha effektive møte utan å bruke tid eller pengar på reising. Døme på bruk av videokonferanse:

  • møter, t.d. styremøter, der deltakarane bur langt frå kvarandre
  • intervju, t.d. i samband med rekruttering
  • foredrag der foredragshaldar sit ein annan stad, medan publikum sit på Sandane