Møterom

moterom

Sandane Næringshage har møterom for 2 til 120 personer. Vi har topp moderne audiovisuelt utstyr:

  • to av romma har videokonferanseutstyr
  • videokanon kan nyttast i alle møterom
  • storskjerm for vising av TV, video, DVD, CD-rom, PC og videokonferanse
  • datarom med 12 maskinar tilknytta breibandsnett
  • video, over head, white board og flip over