Kompetanse – Sandane Næringshage

Fire av verksemdene i Sandane Næringshage og tre utanfor har gått saman i ei kompetanseutviklingsgruppe, Kompetanse – Sandane Næringshage. Gruppa er samansett av:

 •  Sandane Næringshage
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Søreide kompetansesenter
 • Firda vidaregåande skule
 • Gloppen opplæringssenter
 • Kime
 • Vestnorsk Enøk

Kompetanse – Sandane Næringshage hjelper kunden med:

 • å definere behov for kompetanseutvikling
 • å finne rett tiltak
 • å finne rette ressurspersonar/kurshaldarar
 • praktisk gjennomføring av tiltak
 • evaluering av gjennomførde tiltak
 • ulike kartleggingar i verksemda