Idéverkstad

ideverk

“Fleire hovud tenkjer betre enn eitt”, heiter eit ordtak. Ved å kome saman og tenkje i lag kan kreative prosessar føre til fruktbare resultat. I idéverkstaden er rom og teknologi lagt spesielt til rette for slike prosessar. Døme på oppgåver og prosessar som egnar seg særs godt for idéverkstaden:

  • utvikle nye forretningsidear
  • utvikle nye prosjekt
  • organisasjonsutvikling
  • lagsamansetjing
  • strategiplanleggjing
  • salstrening
  • gruppearbeid

Sandane Næringshage tilbyd også prosessveileiing, slik at kunden ikkje treng kjenne teknologien for å ha nytte av prosessane.