Ditt arrangement?

Treng du hjelp til ditt arrangement?

Sandane Næringshage tilbyr hjelp til heile eller delar av små og store møte, konferansar og liknande.

Vi hjelper deg med til dømes:

– fagleg innhald
– invitasjon og praktisk gjennomføring av arrangementet
– trykking av skriftleg materiale
– matservering
– overnatting
– evaluering av arrangement